Föreningsinformation

Föreningsuppgifter
Organisationsnummer 85 72 05-7001
Bankgiro 394-8312
Bankkonto SEB 5007 10 116 33
Repetitionslokal
Radiomuseet, Lindholmen
Repetitionstid
Lördagar 10.00 – 14.00